banderola e produktit

Përkushtimi për cilësinë

Departamenti ynë QC është i pajisur me pajisje testimi të avancuara për më shumë se 130 artikuj testimi, ai ka një sistem të plotë testimi, i cili ndahet në tre module: fizikë dhe kimi, instrumente dhe mikroorganizma.

Laboratori mbështetës i analizave, dhoma e spektrit, dhoma e standardizimit, dhoma e paratrajtimit, dhoma e fazës së gazit, laboratori HPLC, dhoma me temperaturë të lartë, dhoma e ruajtjes së mostrave, dhoma e cilindrave të gazit, dhoma fizike dhe kimike, dhoma e reagentëve, etj. Realizoni artikuj rutinë fizikë dhe kimikë dhe të ndryshëm testimi i komponentëve ushqyes;të sigurojë procesin e kontrollueshëm të prodhimit dhe të sigurojë cilësi të qëndrueshme.

Justgood Health ka zbatuar gjithashtu një sistem efektiv të harmonizuar të cilësisë bazuar në konceptet e cilësisë së Organizatës Ndërkombëtare të Standardeve (ISO) dhe standardet e Praktikave të mira të Prodhimit (GMP).

Sistemi ynë i menaxhimit të cilësisë i implementuar lehtëson inovacionin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të biznesit, proceseve, cilësisë së produktit dhe Sistemit të Cilësisë.


Na dërgoni mesazhin tuaj:

KËRKESË TANI
  • [cf7ic]